Széchenyi 2020

Hirdetmény - Meghívó

Címkék: Hírek, hirdetmények

Hirdetmény (Meghívó) - lakossági fórum - Kiskorpád

Hirdetmény (Meghívó) - lakossági fórum - Kiskorpád (217051 bájt)

MEGHÍVÓ

Értesítem a tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 144/2023.(XI.06.) számú határozatában döntést hozott Kiskorpád hatályos településrendezési eszközeinek 3. számú módosításáról, amely Kiskorpád 012/1 hrsz-ú ingatlan övezeti előírásainak módosítása és a vízműkutak védőövezetének feltüntetésére, a 767 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő telephely veszélyességi övezeteinek feltüntetésére, a 129 hrsz-ú és a 0150/1 hrsz-ú ingatlan egy részének övezeti besorolásának módosítására és a 0149/94, 0149/96, 0150/15 és a 0150/21 hrsz-ú ingatlanok esetében a településszerkezeti terv és a külterületi szabályozási terv ellentmondásainak feloldására irányul.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: R419) értelmében az önkormányzat lefolytatja a településrendezési eszközei módosításának partnerségi véleményezését és a partnerek véleményének megismerése céljából lakossági fórumot hív össze.

Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 15/2023.(X.19.) számú rendelete és a R419 szerinti Partnerek a véleményezési anyag tartalmára kiterjedően a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan véleményt nyilváníthatnak és módosítási javaslatot tehetnek az E-TÉR egyeztető felületén.
A településrendezési eszközök tervezett módosításának véleményezési anyaga megtekinthető az E-TÉR felületén, helyben az önkormányzatnál, vagy a www.kiskorpad.hu honlapon, továbbá az alábbi webcímről is letölthető: https://main.arker.hu/owncloud/index.php/s/fkOeSzLaicBMGxh

Véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Kiskorpád Község lakossága, a kiskorpádi ingatlantulajdonosok, továbbá a véleményezési eljárásba meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

 2024. július 9. napon 14.00 órától

Helyszín: Kiskorpád Község Önkormányzati Hivatal

(Kultúrház)

7524 Kiskorpád, Petőfi u. 20.

A partner észrevételét javaslatát az alábbi módokon teheti meg:

a) lakossági fórumon szóban adja elő, amely a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvbe kerül, és az észrevételt, javaslatot az önkormányzat feltölti az E-TÉR felületre,

b) lakossági fórumot követő 5 napon belül írásban teszi meg, amely a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvhöz kerül csatolásra, és az észrevételt, javaslatot az önkormányzat feltölti az E-TÉR felületre, vagy

c) közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel, a véleményezésre rendelkezésre álló határidő alatt.

(E-TÉR felület elérhetősége: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal, használatához szükséges regisztráció módja: https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet )

 Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Kiskorpád, 2024. július 1.

 

 
Szilvási Anita
 
polgármester


Vissza az előző oldalra