Széchenyi 2020

SZOCIÁLIS TŰZIFA KÉRELEM

Címkék: Hírek

Újra nyújtható be SZOCIÁLIS TŰZIFA KÉRELEM

A téli rezsicsökkentés keretében további 27 köbméter szociális célú tűzifa kiosztására van lehetősége az Önkormányzatnak.

Újra nyújtható be SZOCIÁLIS TŰZIFA KÉRELEM

 

 

A téli rezsicsökkentés keretében további 27 köbméter szociális célú tűzifa kiosztására van lehetősége az Önkormányzatnak. A rászorultsági feltételek megegyeznek a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakkal.

A kérelmet 2019. január 25-ik napjáig lehet a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal Kiskorpádi Kirendeltségén benyújtani.

 

 A támogatás feltételei

2. §.

(1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat:

a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására Kiskorpád Község Önkormányzata  3/2015(II.27) önkormányzati rendelete 13.§-a szerinti települési (lakásfenntartási) támogatásra[1] jogosult, továbbá

ad) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család részére is.

b) annak a személynek, akinek a családjában mozgáskorlátozott él és ezt hiteles dokumentummal igazolja, valamint

 c) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 150 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj összegének 250 %-át.

 

Kapcsolódó anyagok


Vissza az előző oldalra